Ba15d med dubbelfunktion - vitt + Gul eller Röd 9-14V